Το ολιγοπώλιο των τραπεζών, τροχοπέδη στην ανάπτυξη

Δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή την 17η Οκτωβρίου 2010

Κριτήριο για την αποτίμηση του ρόλου του τραπεζικού και εν γένει του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας είναι η υποστήριξη που παρέχει το χρήμα στην ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία του συνόλου των πολιτών. Αυτό το κριτήριο αποτίμησης δεν είναι άλλο από το κόστος με το οποίο επιβαρύνουν οι τράπεζες μια συναλλαγή. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια οικονομία με μηδενικό πληθωρισμό. Για να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος πρέπει να εξετάσουμε εάν μια συναλλαγή αξίας €100 τελικά στοιχίζει στους συναλλασσόμενους €101 ή €105; Εάν στοιχίζει €105 για τους «μη έχοντες» και €101 για τους «κατέχοντες»; Όσο μεγαλύτερο είναι το τελικό κόστος σε σχέση με την αρχική συναλλαγή, τόσο πιο αντιαναπτυξιακό είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όσο πιο ακριβή γίνεται η συναλλαγή για τις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις – και με δεδομένο τον κίνδυνο της συναλλαγής – τόσο πιο ταξικός είναι ο ρόλος των τραπεζών.

Continue reading

Advertisements