Δυναμική ύφεση, τράπεζες και το παράδειγμα της απόσυρσης των αυτοκινήτων

Δημοσιεύτηκε στη capital.gr την 16η Μαρτίου 2011

Η απόσυρση ως μέτρο ενίσχυσης της αγοράς των αυτοκινήτων που επανα-υιοθετήθηκε και μπήκε σε εφαρμογή πρόσφατα οδηγείται σε αποτυχία. Ασχέτως με τη συμφωνία ή τη διαφωνία που μπορεί να έχει κανείς με το συγκεκριμένο μέτρο, οι δυναμικές των οικονομικών σχέσεων και συμπεριφορών που αναπτύχθηκαν περί αυτό είναι αποκαλυπτικές.

Continue reading

Advertisements

Δυναμική ύφεση, τράπεζες και ανάκαμψη

<div dir=”ltr” style=”text-align: left;”>

<h2 style=”text-align: left;”><a style=”font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 16px;” href=”http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=102855157″>Δημοσιεύτηκε στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 12/3/2011</a></h2>

Ο περιορισμός του ΑΕΠ κατά -4,5% με κορύφωση το -6,6% του τελευταίου τριμήνου και η αύξηση της ανεργίας που κινείται με ρυθμό άνω του 12,4% σηματοδοτούν το εύρος της ύφεσης που μαστίζει την οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνει η συνέργεια του δημοσιονομικού, νομισματικού και διαρθρωτικού σοκ που διάγει η οικονομία, ζητείται διέξοδος ανάπτυξης. Με δεδομένες τις απαιτήσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής που ορθώς επιβάλλει το Μνημόνιο, η οικονομία αποστερείται από την ευκολία πολιτικών δημοσιονομικής επέκτασης. Παράλληλα, οι προωθούμενες διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων -υπηρεσιών και εργασίας είναι σίγουρο ότι μεταβάλλουν – έστω και σταδιακά – το πεδίο της επιχειρηματικότητας και δεν διευκολύνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που, έτσι και αλλιώς, κινούντο με ελάχιστη ευελιξία και χαρακτηριστική υστέρηση. Έτσι και η θεωρητική διέξοδος της ταχείας προσαρμογής της πραγματικής οικονομίας ήταν ανέκαθεν ουτοπική για την ελληνική περίπτωση. Continue reading