Δυναμική ύφεση, τράπεζες και το παράδειγμα της απόσυρσης των αυτοκινήτων

Δημοσιεύτηκε στη capital.gr την 16η Μαρτίου 2011

Η απόσυρση ως μέτρο ενίσχυσης της αγοράς των αυτοκινήτων που επανα-υιοθετήθηκε και μπήκε σε εφαρμογή πρόσφατα οδηγείται σε αποτυχία. Ασχέτως με τη συμφωνία ή τη διαφωνία που μπορεί να έχει κανείς με το συγκεκριμένο μέτρο, οι δυναμικές των οικονομικών σχέσεων και συμπεριφορών που αναπτύχθηκαν περί αυτό είναι αποκαλυπτικές.

Continue reading

Δυναμική ύφεση, τράπεζες και ανάκαμψη

<div dir=”ltr” style=”text-align: left;”>

<h2 style=”text-align: left;”><a style=”font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 16px;” href=”http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=102855157″>Δημοσιεύτηκε στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 12/3/2011</a></h2>

Ο περιορισμός του ΑΕΠ κατά -4,5% με κορύφωση το -6,6% του τελευταίου τριμήνου και η αύξηση της ανεργίας που κινείται με ρυθμό άνω του 12,4% σηματοδοτούν το εύρος της ύφεσης που μαστίζει την οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνει η συνέργεια του δημοσιονομικού, νομισματικού και διαρθρωτικού σοκ που διάγει η οικονομία, ζητείται διέξοδος ανάπτυξης. Με δεδομένες τις απαιτήσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής που ορθώς επιβάλλει το Μνημόνιο, η οικονομία αποστερείται από την ευκολία πολιτικών δημοσιονομικής επέκτασης. Παράλληλα, οι προωθούμενες διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων -υπηρεσιών και εργασίας είναι σίγουρο ότι μεταβάλλουν – έστω και σταδιακά – το πεδίο της επιχειρηματικότητας και δεν διευκολύνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που, έτσι και αλλιώς, κινούντο με ελάχιστη ευελιξία και χαρακτηριστική υστέρηση. Έτσι και η θεωρητική διέξοδος της ταχείας προσαρμογής της πραγματικής οικονομίας ήταν ανέκαθεν ουτοπική για την ελληνική περίπτωση. Continue reading