Ρευστότητα τώρα

Δημοσιεύτηκε στη capital.gr την 13η Απριλίου 2011

Η κρίση ρευστότητας που ταλανίζει την οικονομία έχει εδραιωθεί και τείνει να επιδεινωθεί δραματικά.  Η νομισματική βάση (Μ1, δηλαδή χρήμα διαθέσιμο σε άμεση κυκλοφορία) την περίοδο από τον Σεπτέμβρη του 2008 μέχρι  τον Ιανουάριο του 2011 έχει καταγράψει μείωση της τάξεως του 4,4%, σχεδόν ανάλογη με τη μείωση της Ιρλανδίας και ενώ στην ΕΕ των 27 το αντίστοιχο μέγεθος έχει αυξηθεί στο ίδιο διάστημα κατά 21%.

Continue reading

Advertisements

Ρευστότητα τώρα Πηγή:www.capital.gr

Δημοσιεύτηκε στο Capital, 13/04/2011

Η κρίση ρευστότητας που ταλανίζει την οικονομία έχει εδραιωθεί και τείνει να επιδεινωθεί δραματικά. Η νομισματική βάση (Μ1, δηλαδή χρήμα διαθέσιμο σε άμεση κυκλοφορία) την περίοδο από τον Σεπτέμβρη του 2008 μέχρι τον Ιανουάριο του 2011 έχει καταγράψει μείωση της τάξεως του 4,4%, σχεδόν ανάλογη με τη μείωση της Ιρλανδίας και ενώ στην ΕΕ των 27 το αντίστοιχο μέγεθος έχει αυξηθεί στο ίδιο διάστημα κατά 21%. Continue reading

Ρευστότητα τώρα

Δημοσιεύτηκε στο Capital 13/4/2011

Η κρίση ρευστότητας που ταλανίζει την οικονομία έχει εδραιωθεί και τείνει να επιδεινωθεί δραματικά. Η νομισματική βάση (Μ1, δηλαδή χρήμα διαθέσιμο σε άμεση κυκλοφορία) την περίοδο από τον Σεπτέμβρη του 2008 μέχρι τον Ιανουάριο του 2011 έχει καταγράψει μείωση της τάξεως του 4,4%, σχεδόν ανάλογη με τη μείωση της Ιρλανδίας και ενώ στην ΕΕ των 27 το αντίστοιχο μέγεθος έχει αυξηθεί στο ίδιο διάστημα κατά 21%.

Τα δάνεια των τραπεζών από τους τελευταίους μήνες του 2010 παρουσιάζουν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης δηλαδή, καταγράφεται καθαρή πλέον μείωση των χρηματοδοτήσεων προς την οικονομία. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη βασική έλλειψη του πακέτου συμφωνίας μας με την τρόικα: τη ρύθμιση επί ενός μηχανισμού σταθερής διοχέτευσης ελάχιστης ρευστότητας στο σύστημα από την ΕΚΤ με αλγόριθμο που σε γενικές γραμμές θα συνδεόταν με το ύψος του πληθωρισμού αλλά και με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για την κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων και το λειτουργικό εξορθολογισμό των τραπεζών. Continue reading