Το τέλος του καπιταλισμού όπως τον ξέρουμε;

Δημοσιεύτηκε στη capital.gr την 18η Αυγούστου 2011

H κρίση που ξεκίνησε το 2008 με την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος διανύει τη δεύτερη φάση της. Η εξέλιξη αυτή ήταν αντικειμενική και αναμενόμενη καθώς προσδιορίσθηκε από τον τρόπο που επελέγη να αντιμετωπισθεί η πρώτη κρίση, δηλαδή με τη δημοσιονομική παρέμβαση για τη σωτηρία των τραπεζών. Έτσι μετατέθηκε το πρόβλημα αποκατάστασης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος στο επίπεδο των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του χρέους. Η σύγχρονη πρόκληση πλέον, αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της φάσης της διεθνούς οικονομικής κρίσης ως πλαίσιο μετάβασης προς μια νέα διάρθρωση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Τα μεγάλα ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνισθούν σε αυτή τη νέα διάρθρωση αφορούν το ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το πλαίσιο συνεργασίας και προσδιορισμού των νομισματικών πολιτικών όσο και αυτό των δημοσιονομικών πολιτικών. Ουσιαστικά μιλάμε για μια νέα ρύθμιση που θα στηρίζεται σε αυτόματους μηχανισμούς και οι οποίοι θα είναι σε θέση να δίνουν άμεσες απαντήσεις στις περιπτώσεις όπου οι διακυμάνσεις των αγορών θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα ή ποσοστά χρέους, ανοίγματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ανεξέλεγκτες διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών που εκπορεύονται από εθνικά κυρίαρχα κράτη αλλά διακυβεύουν την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα, τίθενται σταδιακά υπό παρακολούθηση και προληπτικό έως και κατασταλτικό έλεγχο.

Continue reading

Advertisements