Εκλογές και πολιτικό σύστημα

Δημοσιεύτηκε στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 13/01/2012

Οι πρώτοι μήνες του 2012 είναι από τους κρισιμότερους. Μετά τη σχετική κινητικότητα της χριστουγεννιάτικης περιόδου και τη μικρή αναστολή της ταχύτητας συρρίκνωσης της αγοράς, η οικονομία θα επανέλθει δυναμικά σε επιταχυνόμενους ρυθμούς μαρασμού. Η κοινωνία θα βιώσει μια μοναδική ανέχεια και η ύφεση θα κορυφωθεί ολοκληρώνοντας τον πρώτο αρνητικό κύκλο που διάγει η οικονομία. Continue reading

Advertisements

Υφεσιακή δίνη, λάθη και λύσεις λίγο πριν το τέλος

Δημοσιεύτηκε στη capital.gr την 5η Ιανουαρίου 2012

Η αποτυχία κάθε πρόβλεψης από την πλευρά αυτών που σχεδίασαν και αυτών που συμφώνησαν να εφαρμόσουν μια τέτοια πολιτική είναι πρόδηλη και προκλητική. Από την άλλη έχουν πλήρως υλοποιηθεί οι προβλέψεις αυτών που υποστήριζαν ότι το εφαρμοζόμενο υπόδειγμα θα εγκλωβιστεί στη δίνη της περιορισμένης ρευστότητας και των υψηλών επιτοκίων επιφέροντας συνθήκες δυναμικής ύφεσης. Και οι λόγοι είναι απλοί και πασιφανείς. Continue reading