Το άλμα στο κενό της Ελληνικής οικονομίας και η “μη αλήθεια”

Δημοσιεύτηκε στην www.metarithmisi.gr την 12η Ιουνίου 2012

Η πρόταση για μη πληρωμή τόκων έναντι των δανείων που έχει πάρει η χώρα – και επί των οποίων έχει διευκολυνθεί με διαγραφή των οφειλόμενων που υπερβαίνει το 50% – αποτελεί άλμα στο κενό. Το γεγονός από μόνο του αποτελεί στάση πληρωμών και ισοδυναμεί με χρεοκοπία. Με δεδομένη την απομόνωση μας από τις αγορές και την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης μας από δημοσιονομικές πηγές κρατών μελών της ΕΕ και του ΔΝΤ, η άρνηση σεβασμού των υποχρεώσεων μας έναντι αυτών, διευρύνει μοναδικά το φάσμα της απομόνωσης. Πέραν των συνεπειών από την άρνηση συνεργασίας με όλα τα αναπτυγμένα κράτη που μετέχουν στην ΕΕ και το ΔΝΤ σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και διεθνούς δικαίου εγείρεται το ερώτημα που θα αναζητήσουμε ερείσματα στήριξης και βοήθειας, με τι πλαίσιο συνεργασίας και με τι ανταλλάγματα. Continue reading

Advertisements