ο τραγέλαφος των πλειστηριασμών υπό συνθήκες πιστωτικής κατάρρευσης…

..φορολογούμενοι να επιβαρύνονται δανειζόμενοι για να δανείσουν τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους αποκτούν τις περιουσίες των φορολογούμενων σε πλειστηριακές τιμές κερδοσκοπώντας ως κρατικοποιημένοι οργανισμοί, που όμως στο τέλος θα βρεθούν σε χέρια ιδιωτών που θα κατέχουν την περιουσία αυτών που δανείστηκαν για να τους σώσουν….

Advertisements

One thought on “ο τραγέλαφος των πλειστηριασμών υπό συνθήκες πιστωτικής κατάρρευσης…

  1. …Οι οποίες τράπεζες, όμως,δεν συμπαρασύρθηκαν στην κατάρρευση κι αυτές λόγω του υπέρογκου κρατικού δανεισμού, ο οποίος εξυπηρετούσε πελατειακά -σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σοβαρό μέρος- από αυτούς που φορολογούνται σήμερα για να τις σώσουν; Δεν είναι ένας κύκλος αυτό; Και μήπως, τελικά, το ζητούμενο είναι να δούμε ποιοι και υπό ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να εξαιρεθούν από πλειστηριασμούς και αλλά επώδυνα μέτρα, αντί να τασσόμαστε συλλήβδην εναντίον;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s