Στουρνάρας στις ειδήσεις του ΣΚΑΙ…”έχουμε αντιμετωπίσει τις αιτίες της κρίσης”

…οπότε.. η ανεργία στο 8% πριν την κρίση με αιτίες στα δομικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας δεν ήταν αίτιο της κρίσης και η κατάληξη στο 27,8% με την επίταση των διαρθρωτικών του χαρακτηριστικών είναι κάλυψη μιας ανύπαρκτης αιτίας… Οι πελατειακές πολιτικές σχέσεις δεν ήταν αίτιο της κρίσης…οπότε η συνέχιση των “αξιοκρατικών τοποθετήσεων” της κυβέρνησης είναι άνευ αντικειμένου…η αιχμαλώτιση της οικονομίας σε ένα ολιγοπωλιακό τραπεζικό σύστημα που διοχέτευε αλόγιστα και παράνομα ρευστότητα στην οικονομία δεν ήταν αίτιο της κρίσης, ενώ η κατάληξη σε ένα ακόμα πιο ολιγοπωλιακό τραπεζικό σύστημα με τα επιτόκια δανεισμού των επιχειρήσεων στο 10 και 12% και την πλήρη κατάρρευση της ρευστότητας είναι κάτι που δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη πολιτική υπέρβασης της κρίσης…

Αυτό δεν είναι οικονομική πολιτική…είναι πολιτικοποιημένη λογιστική άσκηση με απόλυτο στόχο ναν διατηρήσει αλώβητα τα ολιγαρχικά και “ειδικά” πελατειακά συμφέροντα του παρελθόντος που έκαναν ένα απλό “λάθος”…την κρίση….και όποιος αντέξει…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s