τι συμβαίνει με τις τράπεζες

Έχει διαμορφωθεί ένα δαιδαλώδες πλαίσιο μετοχικών συναλλαγών περί τις τράπεζες. Πως διακρίνεται το θετικό από το αρνητικό; ποια είναι τα κριτήρια της επιτυχίας και υπό ποίο πρίσμα;
Τα ακόλουθα αποτελούν ένα απλό πλαίσιο.

  • Διευθετήσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και παραίτηση του δημοσίου από τα δικαιώματα συμμετοχής θα πρέπει να γίνονται μέχρι του σημείου που δεν θέτουν σε κίνδυνο την καταστατική πλειοψηφία του.
  • Μεταβίβαση της κυριότητας σε στρατηγικό επενδυτή θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου με ρήτρα που θα συνδέει τις τιμές πώλησης των μετοχών με τις επιδόσεις της τράπεζας υπό τη νέα διοίκηση.
  • Αποκατάσταση της διαφάνειας επί των συναλλαγών υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής να αποφασίζει για θέματα που άπτονται της αξίας πώλησης των τραπεζών και όχι μεταβίβαση της στο Υπουργικό Συμβούλιο.
  • Κυρίως δε, δεσμευτική απόφαση της Βουλής ότι τα συνολικά διαχρονικά έσοδα από τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των τραπεζών θα καλύπτει το κόστος της επένδυσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κινήσεις της κυβέρνησης για τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου και όλων των ρυθμίσεων στις οποίες έχει καταφύγει θα είχαν νόημα. Χωρίς αυτό το πλαίσιο, αποτελούν ατάκτως ειρημένες επιλογές που συναντώνται κακήν κακώς στον στόχο της άνευ όρων ιδιωτικοποίησής τους με τη μαζική συμμετοχή των ιδιαίτερα κερδοσκοπικών hedge funds. Δυστυχώς, ο κυβερνητικός σχεδιασμός του στρατηγήματος της κεφαλαιοποίησης και της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των τραπεζών αποδεικνύεται ότι έγιναν με αποκλειστικό στόχο την επανα-εδραίωση των παλιών διοικήσεων υπό την ανοχή της πλειοψηφίας των μετόχων που πλέον… θα ανήκουν στα hedge funds

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s