Η αφοπλιστική ειλικρίνεια του ΔΝΤ και εμείς! Πηγή:www.capital.gr

Δημοσιεύτηκε στο Capital στις 12 Δεκεμβρίου 2014

Η απονομή του ρόλου του κακού στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι άδικη. Αυτό που υποστηρίζει είναι απλό. Με δεδομένη τη συγκεκριμένη νομισματική πολιτική που εκπονείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης απαιτεί ιδιαίτερα πιο αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Πολύ περισσότερο όταν καταγράφονται προβλήματα στην ταχύτητα και πληρότητα εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων από την ελληνική πλευρά, ενώ η οικονομία καταδυναστεύεται από υπερβολικό χρέος. Αλλιώς.. «οι αριθμοί δεν βγαίνουν».

Αυτό εκπέμπει το ΔΝΤ χωρίς να κρίνει εάν είναι καλό ή κακό. Ενδιαφέρεται απλώς για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Και συμπληρώνει για την αναγκαιότητα… ότι είναι να γίνει στο πλαίσιο της λάθος νομισματικής πολιτικής… να γίνει σωστά και γρήγορα μπας και ανακάμψει η οικονομία. Μόνο που το λέει με τεχνοκρατικούς όρους ελπίζοντας (μάταια), να μη χαθούν στη μετάφραση οι εθνικοί «επαΐοντες», αναλαμβάνοντας το δικό τους ρόλο αμφισβήτησης του γερμανικού υποδείγματος περί την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά και αποκάλυψης των πρόθυμων εθνικών συνοδοιπόρων… Και αν εμείς διαφωνούμε με το υπονοούμενο υπόδειγμα ανάπτυξης, είναι δικό μας θέμα να το αναπροσδιορίσουμε στο πλαίσιο ενός καθεστώτος που σέβεται την ιδιωτική ιδιοκτησία και την ελευθερία του επιχειρείν. Αρκεί να βγαίνουν οι αριθμοί… και να μη μας συλλαμβάνουν να παραβιάζουμε κατάφορα τα οικονομικά δεδομένα προσπαθώντας να συγκαλύψουμε τις ανεπάρκειες της οικονομικής διαχείρισης με πολιτικούς τακτικισμούς, σε συνεργασία με την ΕΕ και τους άλλους συνενόχους του λάθους.

Όσο η ΕΚΤ δεν εξασκεί πλήρη και αποτελεσματική πολιτική νομισματικής χαλάρωσης ώστε να αυξήσει τη ρευστότητα και να διευκολύνει την αποκλιμάκωση των επιτοκίων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, το βάρος για την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας θα πέφτει αποκλειστικά σχεδόν στη μείωση του κόστους εργασίας. Ιδιαίτερα όταν η χώρα δεν μεταρρυθμίζεται ώστε να αναδείξει σε συντελεστές προσέλκυσης επενδύσεων την απελευθέρωση των αγορών, το νομικό περιβάλλον και την απλοποίηση των διαδικασιών ή την παιδεία, την κατάρτιση ή την τεχνολογία.

Αναπόφευκτα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η υποτίμηση της εργασίας σε συνδυασμό με την ανεργία θα παράγουν πρόβλημα στο ασφαλιστικό, και αυτό στη δημοσιονομική ισορροπία και ούτω καθεξής… Μέχρι εκεί που η αξία της εργασίας να φθάσει σε επίπεδα ικανά να στηρίζουν την επανάκαμψη… υπερβαίνοντας τα εμπόδια που θα βάζει το υψηλό κόστος χρήματος, η υψηλή φορολογία ή οι αγκυλώσεις των αγορών και τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα. Εν ολίγοις, η Ελλάδα έχει μετατραπεί και εξελίσσεται ως χώρα φθηνού εργατικού δυναμικού.

Μια προοπτική που επιδεινώνεται υπό το πλαίσιο ενός κερδοσκοπικού τραπεζικού ολιγοπωλίου, όπου το πραγματικό κόστος του δανεισμού είναι υψηλότερο από την παραγωγικότητα, εξωθώντας τις επιχειρήσεις να αποφεύγουν τις επενδύσεις και να προτιμούν να συμπιέζουν το κόστος εργασίας και να προβαίνουν σε απολύσεις για να καθίστανται ανταγωνιστικές, με την όποια παραγωγική δυνατότητα τους απομένει κάθε φορά. Την ίδια στιγμή βέβαια, ξένες επιχειρήσεις και όσα μεγάλα εθνικά επιχειρηματικά σχήματα έχουν πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση, θα εκμεταλλεύονται την κατάσταση αγοράζοντας ό,τι αγοράζεται και επενδύοντας εκεί που αντικειμενικά δεν παρουσιάζεται ενδιαφέρον από την εγχώρια ευρεία επιχειρηματικότητα. Και όσο οι εθνικές χρηματοπιστωτικές αρχές και τράπεζες δεν λαμβάνουν μέριμνα για τη μείωση του κόστους χρήματος εξαντλώντας κάθε δυνατότητα για αυτό, τόσο οι ευκαιρίες από την εισαγόμενη φθηνή χρηματοδότηση θα διευρύνουν τη ξένη και μεγάλη ιδιοκτησία επί των απαξιωμένων περιουσιακών στοιχείων της ελληνικής οικονομίας.

Όσοι έχουν την τύχη να βρίσκονται εντός των πεδίων δραστηριότητας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή κλάδων που ενδιαφέρουν επενδυτικά την εισαγόμενη ή συνεργαζόμενη φθηνή χρηματοδότηση… θα έχουν δουλειά και μέλλον. Οι άλλοι στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μια οικονομία ιεραρχημένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Μια διχασμένη κοινωνία.

Για να το πούμε διαφορετικά… όσο η Γερμανία (μετά των εκ του πονηρού ομονοούντων), διατηρεί τη νομισματική πολιτική που τροφοδοτεί το ισοζύγιο πληρωμών της με τα ελλείμματα των περιφερειακών οικονομιών, θα μεταφέρονται πόροι από τις ασταθείς ευρωπαϊκές οικονομίες στον παράδεισο της δικής της σταθερότητας. Τα επισφαλή ομόλογα των προβληματικών χωρών θα εγκαταλείπονται και θα υποτιμόνται υπέρ των υπερτιμημένων αλλά άνευ κινδύνου γερμανικών ομολόγων. Οι χώρες της περιφέρειας θα πιέζονται να μειώνουν το κόστος εργασίας για να αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα τους, αλλά και να ανοίγονται σε εξαγορές των περιουσιακών στοιχείων από ολοένα και μεγαλύτερες επιχειρήσεις (ήτοι,.. οι εκ του πονηρού ομονοούντες), που έχουν πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότηση.

Τα ως άνω, ουδόλως σχετίζονται με ρηξικέλευθες αμφισβητήσεις της αναγκαίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ή εκβιάσεις της ιστορίας που γοητεύουν την αντιπολίτευση και τα λαϊκιστικά ρεύματα της πολιτικής. Αντίθετα καλούν σε ορθολογισμό. Η χώρα -όσο και η Ευρώπη- πρέπει να κατανοήσει το συντομότερο ότι ανάκαμψη και μεταρρυθμίσεις δεν θα έλθουν χωρίς υποβοηθητική νομισματική πολιτική, χωρίς ρευστότητα, που θα καθοδηγηθεί είτε από την ίδια την ΕΕ και την ΕΚΤ, ή/και από τις εθνικές χρηματοπιστωτικές αρχές και τις τράπεζες. Αλλιώς, η πορεία υπέρβασης της κρίσης θα γίνεται ολοένα πιο μακρόχρονη και επώδυνη, διακυβεύοντας την κοινωνική ειρήνη και συνοχή, την πολιτική ευστάθεια αλλά και τη νομιμοποίηση της ίδιας της δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντηρούν και ανέχονται ένα τέτοιο οικονομικό πλαίσιο αδικίας και αναποτελεσματικότητας.

Πηγή:www.capital.gr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s