Επιτέλους ποσοτική χαλάρωση; Πηγή:www.reporter.gr

Δημοσιεύτηκε στο Reporter, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τα επιτόκια κινούνται από καιρό στην περιοχή του «0» ακυρώνοντας τη δυνατότητα επεμβάσεων μέσω της αλλαγής τους. Ο αποπληθωρισμός εντείνεται καθιστώντας ολοένα δυσχερέστερη την αναθέρμανση της οικονομίας στην ευρωζώνη (από 0,3% το Νοέμβριο σε -0,2% το Δεκέμβριο του 2014 και την ανάπτυξη να μην υπερβαίνει το 0,2%). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει πλέον υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων να αναζητήσει πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης.

Η πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης συνίσταται σε αύξηση της προσφοράς χρήματος με την απευθείας αγορά ομολόγων των κρατών μελών στη δευτερογενή αγορά με «φρέσκο χρήμα» που αυξάνει τα στοιχεία ενεργητικού του ευρωσυστήματος (ΕΚΤ και Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών) . Ουσιαστικά είναι η ενεργοποίηση του βραχίονα νομισματικής πολιτικής που επεμβαίνει απευθείας στον όγκο του χρήματος που κυκλοφορεί στην πραγματική οικονομία και δεν αρκείται απλώς στην επέμβαση μέσω των επιτοκίων και τη συνεπακόλουθη αντίδρασης των τραπεζών.

Όμως μια πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης που εφαρμόζεται έτσι και αλλιώς καθυστερημένα, δεν μπορεί να είναι επιτυχής εάν δεν είναι πειστική και συνεπώς, ολοκληρωμένη και ολιστική.

Πειστική, έτσι ώστε να επηρεασθούν οι προσδοκίες για την αναθέρμανση της οικονομίας στο στόχο της πληθωριστικής ανάκαμψης, παράλληλα με την εμμονή για διατήρηση του χαμηλού κόστους χρήματος. Μόνον έτσι θα δημιουργηθεί διαφορά μεταξύ των χαμηλών βραχυχρόνιων και των υψηλών μακροχρόνιων επιτοκίων που θα ωθήσει σε άμεσες επενδύσεις και υψηλότερη ζήτηση.
Ολοκληρωμένη, καθώς δεν πρέπει να περιορίζεται με ποσοτικά όρια παρεμβάσεων, ή «γυρίσματα» μεταξύ των ευρωπαϊκών ομολόγων (sterilized lending), αλλά να δίνει ισχυρό μήνυμα στις αγορές για την αποφασιστικότητα αναστροφής των αποπληθωριστικών πιέσεων, υλοποιώντας τη πρόθεση “whatever it takes” του κεντρικού τραπεζίτη της Ευρώπης.
Ολιστική, καθώς πρέπει να αφορά όλα τα κράτη μέλη και πολύ περισσότερο εκείνα που έχουν βρεθεί σε χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμιση εξαιτίας τη δημοσιονομικής αφερεγγυότητας που προκαλεί μεταξύ των άλλων και η πιστωτική κατάρρευση.

Πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης με «σφικτά» πλαίσια εφαρμογής θα συνιστά ένα «είδος ποσοτικής χαλάρωσης» ως συνέχεια της ευρωπαϊκής παράδοσης να εφαρμόζει «είδη» νομισματικών ή άλλων πολιτικών.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Η οικονομία λειτουργεί σε συνθήκες πιστωτικών περιορισμών από το 2009 με σημαντικά διαστήματα πλήρους παύσης χορηγήσεων. Παράλληλα, η αύξηση των επιτοκίων και η ολιγοπωλιακή διαχείριση του κόστους χρήματος από τις ελληνικές τράπεζες αποτελούν βασική συνιστώσα της διάρκειας και του βάθους της ελληνικής κρίσης, που συνεπικουρείται από την ανικανότητα πολιτικού συστήματος και προσωπικού να προχωρήσουν σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θίγουν τον πυρήνα της πελατειακής συγκρότησης του κράτους.

Η άμεση συμμετοχή της χώρας ακόμα και σε «είδος» ποσοτικής χαλάρωσης είναι εθνική αναγκαιότητα. Παράλληλα απαιτείται η συντονισμένη δράση για τη μείωση των επιτοκίων χρηματοδότησης από τις ελληνικές τράπεζες και οι διαρθρωτικές αλλαγές στην τραπεζική αγορά για την αύξηση του ανταγωνισμού. Είναι θέμα επιβίωσης της ελληνικής οικονομίας. Αλλιώς θα βρεθούμε στο αδιέξοδο που παράγει ένα καθεστώς υψηλών επιτοκίων και ανύπαρκτης χρηματοδότησης σε μια δημοσιονομικά δοκιμαζόμενη οικονομία με ισχυρές αγκυλώσεις και γραφειοκρατία. Πλέον, θα περιορίζεται με εκθετικούς ρυθμούς η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων ενώ θα απαξιώνονται ολοένα και ταχύτερα οι παραγωγικές υποδομές και οι περιουσίες. Πολύ απλά, η οικονομία θα γυρίζει με ταχύτατους ρυθμούς προς τα πίσω τη στιγμή που οι άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες θα προχωρούν-επιτέλους- μπροστά.

Η μόνη θεωρητική εναλλακτική της εξόδου από το ευρώ (συντεταγμένη ή μη), μόνον αδιέξοδα δεινά θα επιφέρει με ανυπολόγιστες συνέπειες στο οικονομικο-κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Υπερπληθωρισμό, εκτίναξη της ανεργίας, διάλυση του παραγωγικού ιστού, πολλαπλασιασμός του χρέους , φτώχεια, κερδοσκοπία, μαυραγοριτισμός και συμμοριτισμός, σε ένα αποδιαρθρωμένο κράτος, χωρίς διοικητική δομή και δημόσιες υπηρεσίες. Και το χειρότερο, με τη χώρα απομονωμένη από τα διεθνή fora και τις αγορές με πλήρως εξαντλημένες τις δυνατότητες εξωτερικής χρηματοδότησης ή βοήθειας – πέραν αυτής που προσφέρεται στις μη αναπτυγμένες χώρες στα πλαίσια των προγραμμάτων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Τα δεδομένα επισημαίνουν δραματικά το δίλημμα πολιτών και πολιτικών. Το κόστος της πορείας προς το μέλλον ή το πολύ μεγαλύτερο και άδηλο οικονομικό, κοινωνικό και εθνικό κόστος της επιστροφής στο παρελθόν.

[1] Όσο εκτενέστερη η περίοδος της οικονομίας σε αποπληθωρισμό τόσο ισχυρότερες οι προσδοκίες για μελλούμενη μακροχρόνια παραμονή σε αυτόν και τόσο μεγαλύτερες οι δυναμικές παράτασης της ύφεσης.

Πηγή:www.reporter.gr

Advertisements

One thought on “Επιτέλους ποσοτική χαλάρωση; Πηγή:www.reporter.gr

 1. Κύριε Τσαμουργκέλη,

  Γνώρισα την αρθογραφία σας από το capital και πρόσφατα με ενημέρωσε για το blog σας η κόρη μου. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, όαση εν μέσω άσχετων, παπαγάλων και θορυβούντων.
  Αναρωτιέμαι, όπως πιθανόν και εσείς όπως διαφαίνετα από προηγούμενα άρθρα σας.
  Πέρα από το προφανές της ανάγκης ποσοτικής χαλάρωσης, επιβεβλημένης άλλωστε τελικά από την σκληρή πραγματικότητα ανεξάρτητα απο τα επί χάρτου σχέδια των ευρωπαίων ( γερμανων) γραφειοκρατών, το μεγάλο ερώτημα είναι.
  Θα επιτρέψουν τα πλέγματα εξουσίας στις τέσσερις αδελφές να περάσει αυτή η ποσοτική χαλάρωση στην πραγματική οικονομία, να λαδωθούν τα γρανάζια της ανάπτυξης;
  Ή κρίνοντας από την έως τώρα εμπειρία τα χρήματα θα παραμείνουν ” λογιστικά” , θα παιχθούν στο διεθνές “καζίνο”, κάποιο τμήμα θα μοιρασθεί ως λεία για να μεταφερθεί στα Λουξεμβούργα και όλοι εμείς της πραγματικής οικονομίας θα παραμείνουμε με ξεραμένα χείλη στην άνυδρη έρημο ;

  Ευχαριστώ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s