Αρχουσα τάξη και ΣΥΡΙΖΑ

Δημοσιεύτηκε στο Έθνος στις 14 Απριλίου 2016

Τα «κόκκινα» δάνεια καθυστερούν καθώς η ελληνική πλευρά, εκφράζοντας τα συμφέροντα των τραπεζιτών, ψάχνει να βρει τη λύση που δεν θα απομειώνει τα έσοδα των τελευταίων από τη διαχείριση. «Εταιρείες» συμβούλων και παρασυμβούλων, που ορίζονται από το σύστημα δήθεν για να κατοχυρώνουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των εκτιμήσεων αξίας των περιουσιακών στοιχείων των «κόκκινων» επιχειρήσεων, αποδίδουν με το αζημίωτο (πάνω όσο και κάτω από το τραπέζι) σε τράπεζες και τραπεζικά στελέχη. Και δώσ’ του επικαιροποιήσεις επιχειρηματικών σχεδίων, εκτιμήσεις επί των αποθεματικών, επανεκτιμήσεις των άυλων στοιχείων κλπ. Πώς είναι δυνατό ο ΣΥΡΙΖΑ να διακόψει μια τέτοια συναλλαγή; Πώς είναι δυνατό να σκεφθεί ότι κάτι τέτοιο επιβαρύνει το κόστος χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από τα λεγόμενα μη επιτοκιακά έσοδα και εν τέλει τους φορολογουμένους; Εδώ τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και αδιαφορούν, θα επέμβουν οι δευτεροκλασάτοι ουραγοί της διαφθοράς σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια; Αρκούνται έτσι στη διαπραγμάτευση για τις απολύσεις, ποιοι θα φύγουν και πού θα πάνε αυτοί που θα μείνουν…

Από την άλλη η απελευθέρωση των αγορών παραμένει κλειστό κύκλωμα, που υπάρχει και διατηρείται ώστε να δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να διαπραγματεύεται το μη άνοιγμα ή το υποκατάστατο του ανοίγματος στις προεκλογικές περιόδους, προσκομίζοντας ψήφους και έσοδα χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών. Πώς μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ανατρέψει μία τέτοια ιστορική παράδοση; Αλλά και εκεί που επέρχεται η απελευθέρωση, ή καλύτερα ένα καθεστώς στο όνομα της απελευθέρωσης, ο μαγικός αριθμός 4 κυριαρχεί. 4 τράπεζες, 4 κανάλια, 4 γαλακτοβιομηχανίες, 4 εταιρείες συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και ούτω καθεξής. Ο ολιγοπωλιακός καπιταλισμός του 4 είναι ο σοσιαλισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Με ισχυρά ολιγοπώλια που λυμαίνονται τις αγορές και διαμορφώνουν ιεραρχημένα επιχειρηματικά συμφέροντα συνδεόμενων προμηθευτών και διανομέων και κυρίως που διατηρούν τη δύναμή τους από το κράτος και το κόμμα εξουσίας με το αζημίωτο. Η πλήρης αναπαραγωγή του συστήματος, συμπληρωμένη με τις θεσμικές απρέπειες στη δικαιοσύνη, την επέμβαση στις ιεραρχίες των δημοσίων λειτουργών μαζί και του στρατεύματος, που προετοιμάζουν σταθερά την εθνική ήττα, που θα συνοδεύσει η σώρευση των δημοσιονομικών κενών και η αναπόδραστη προσφυγή σε 4ο μνημόνιο (4 ο μαγικός αριθμός). Μόνο που τότε το μόνο που θα μας εξασφαλίσει τη νέα χρηματοδότηση θα είναι η διεθνής εμπιστοσύνη, ενώ χωρίς αυτήν το GREXIT. Και ο Θεός ας βάλει το χέρι του.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s