Χούβερ έχουμε. Ρούσβελτ έχουμε;

Δημοσιεύτηκε στην Κυριακατική Ελευθεροτυπία την 8η Μαίου 2011

Η πολιτική της νεοφιλελεύθερης πλειοψηφίας του ευρωπαϊκού στερεώματος που συνεπικουρείται από την κυρίαρχη ιδεολογία των τραπεζιτών και της ΕΚΤ αποτελεί μια απλή συνέχεια της οικονομολογικής σχολής των Αυστριακών με επικεφαλής τον καθηγητή Χαγιεκ (νομπέλ οικονομικής επιστήμης 1974). Εν όψει κρίσης, η αναγκαία προσαρμογή θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο την πραγματική οικονομία και τον τομέα της προσφοράς. Η ενεργοποίηση της ζήτησης δεν επιλέγεται καθώς θεωρείται ότι εφησυχάζει τους παραγωγικούς φορείς και αναβάλλει τις αποφάσεις για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου.

Continue reading

Advertisements